Comment on 26.5.1834

Dvs. Thorvaldsen, der var blevet udnævnt til “virkelig etatsråd” 12.11.1819, jf. Thorvaldsen-kronologien og referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

Last updated 29.10.2015