The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Copernicus

Friedrich Schwarz: Kopernikus-Bildnisse, in: Kopernikus-Forschungen, hrsg. von Johannes Papritz und Hans Schmauch. Liepzig 1943, p. 143-171. – Det hos Bieganski gengivne portrætstik skal være udført efter malerier af Copernicus i observatoriet i Warszawa og i gymnasiet i Thorn (alle tre afbildede hos Friedrich Schwarz). – I Arkivet findes et brev, dateret Firenze 30 aprile 1825, hvormed den historiske og litteraturhistoriske italienske forfatter Sebastiano Ciampi (1769-1847) sender Thorvaldsen et portræt af Copernicus, som havde tilhørt den berømte astronom Perelli. Professor Else Kai Sass har peget på den mulighed, at dette portræt er identisk med den ovenfor gengivne tegning, og at dennes italienske påskrift skyldes Ciampi. Selv om skriften på tegningen og skriften i Ciampis brev ikke umiddelbart virker identiske, synes tanken ret sandsynlig. I så fald vilde Thorvaldsen kun have haft kobberstikket at holde sig til, da han modellerede ansigtstrækkene hos Copernicus. Ciampi følte sig nært knyttet til Polen, hvor han havde opholdt sig nogle år.

Last updated 28.10.2015