The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 10.5.1844

[Ibid.]
Skitsen til Vulkan, der er udført i en Størrelse, som svarer til Gruppen Mars og Amor, staaer paa Charlottenborg. Sammesteds findes begge Dandserinderne, af hvilke den ene er en Omarbejdelse af den tidligere anførte.

Last updated 05.10.2015