The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 10.5.1844

[Ibid.]
Skitsen til den første paa Charlottenborg, Modellen til den sidste paa Slottet.

Last updated 05.10.2015