The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 10.5.1844

[Ibid.]
Den er nu paa Charlottenborg. Paven sees i rolig, siddende Stilling. I den ene Haand hviler en Palmegreen.

Last updated 05.10.2015