The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 10.5.1844

[Ibid.]
Den kan kun forstaaes om Konsten, thi i Samfundet hørte en ærbar Tilhyllelse ligesaavel til Oldtidens som til vore Fordringer.

Last updated 05.10.2015