The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 10.5.1844

[Ibid.]
Det var en smuk Erkiendelse af Thorvaldsens Værd, at Konstacademiet i Mailand endnu i samme Aar bestilte et Monument hos ham over Maleren A. Appiani, der i Lombardiet havde Tilnavnet Gratiernes Maler. Det blev en ny Anledning for ham til at fremstille de tre Søstre, men dennegang vemodige og med Amor staaende ved deres Side. Relieffet er paa Charlottenborg.

Last updated 05.10.2015