The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 10.5.1844

[Ibid.]
Nu, da en Afstøbning af Modellen til denne Figur staaer paa Slottet, har man Leilighed til at sammenligne den med Konstnerens senere Omarbejdelse, og denne Sammenligning vil bedst godtgiøre den Betydning Klædemonnet kan have paa en Figur, selv om Ansigtets Udtryk bliver det samme, og den samme Tanke gaaer igiennem Stilling og Bevægelse.

Last updated 05.10.2015