The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 10.5.1844

[Ibid.]
Her tænkes nærmest paa den oprindelige Model. Marmorexemplaret (i München) giennemgik i 1831 en Lutring under Konstnerens egen Meisel, hvorved Formerne vandt i Lethed og Harmonie. Ogsaa Jason blev eftergaaet i Marmoret, men Resultatet var ei saa giennemgribende.

Last updated 05.10.2015