The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 10.5.1844

[Ibid.]
Andre bekjendte Statuer af ham fra denne Tid ere den triumferende Amor, den skiænkende Ganymed, Dandserinden, Haabet, Prindsesse Baryatinsky. En Afstøbning af Haabet staaer paa Christiansborg, de øvrige findes dels i Gibs, dels i Marmor paa Charlottenborg.

Last updated 05.10.2015