The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 10.5.1844

[Redaktørens note i den trykte tekst:]
Modellerne til Psyche og til Adonis staae paa Slottet; Modellen til Amor og Psyche paa Charlottenborg.

Last updated 02.10.2015