The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 10.5.1844

[Redaktørens note i den trykte tekst:]
Den var oprindelig tænkt til den ovennævnte Gruppe og existerer nu kun i en lille Bronce Copie, men med et colossalt Præg, denne tilhører Kongen. Modellen blev nemlig nok engang forandret og udført i Marmor: det er Gruppen Mars og Amor, der staaer paa Charlottenborg.

Last updated 02.10.2015