The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 10.5.1844

[Redaktørens note i den trykte tekst:]
Modellen til Jason existerer, saavidt jeg veed, ikke mere i sin oprindelige Tilstand. Marmorstatuen staaer som bekjendt i London. Men man har Gibsafstøbninger af den formindskede Copie i Bronce, som Kongen eier, og disse ere tilstrækkelige til at opfatte Statuens Hovedtræk.

Last updated 02.10.2015