The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 10.5.1844

[Redaktørens note i den trykte tekst:]
Han var i sit 40de Aar da Th. kom til Rom.

Last updated 02.10.2015