The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 10.5.1844

[Redaktørens kommentar i den trykte tekst:]
Det er Thorvaldsens kirkelige Arbeider, som især have aabnet ham Indgang hos Folket, naar Talen er om den Virkning hans Værker her have frembragt.

Last updated 02.10.2015