The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Recent Acquisitions 1965-1969

Ved udgivelsen af denne artikel i 1970 formodedes det, at tegningens ophavsmand var August Krafft. Dette er siden blevet korrigeret.

Last updated 22.09.2015