The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 17.1.1819

Den omtalte Pobechheim, der boede i Firenze med sine døtre, er efter alt at dømme identisk med den tysk-jødiske salonière Sophie von Pobeheim. Hun havde to døtre, Marie og Sophie Pobeheim d.y.

Last updated 18.09.2015