The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 24.11.1840

Thorvaldsen blev 10.9.1838 udnævnt til konferensråd, jf. artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

Last updated 19.06.2016