The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 16.1.1842

von Waldenburgs ønske om at kunne erhverve et Thorvaldsen-værk “i original” giver ikke megen mening. Det, der i dag med et noget misvisende udtryk kaldes originalmodellen, er den første gipsafstøbning af et givet værk. Denne gipsmodel – eller blot modellen – var ikke til salg i Thorvaldsens værksted. Modellen beholdt man, da man ud fra den kunne skabe – og sælge – nye kopier/versioner – oftest afstøbt i gips eller hugget i marmor.
Som det fremgår nedenfor, er von Waldenburg tydeligvis meget forhippet på at erhverve “originale” genstande – kunstværker, hår eller autografer – direkte fra mesterens hånd. Så hendes originalitetsbegejstring er sikkert årsagen til hendes vildfarelse.

Last updated 07.09.2015