The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 16.1.1842

von Waldenburg mener tilsyneladende, at det er unikt, at Thorvaldsen fremstiller det nyfødte Jesus-barn i kontakt med “det himmelske”. Hun må hentyde til englene, der svæver over krybben tilsyneladende ubemærkede af alle andre aktører i scenen.
Dét synes dog ikke at være et særlig usædvanligt træk i den kristne kunsts fremstillinger af Hyrdernes (eller Kongernes) tilbedelse.

Last updated 07.09.2015