The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 20.5.1832

Patric Park, som anbefalingen omhandler, jf. nedenfor, havde på arkitekten David Hamiltons (1768–1843) opfordring arbejdet på om- og tilbygningen af Hamilton Palace, Scotland, allerede fra han var 14 år. Park mestrede træskærerkunsten så godt, at han som 16-årig fik ansvaret på at udføre det Hamiltonske våben over hovedindgangen, jf. J. M. Gray, ‘Park, Patric (1811–1855)’, rev. Dianne King, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004.

Last updated 21.08.2015