The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 20.5.1832

Læsningen er utydelig, muligvis står der “Penna”. Efter al sandsynlighed er der tale om Parcs adresse i Rom.

Last updated 20.08.2015