The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 17.9.1827

I betydningen at “prale”, “gøre sig vigtig”, “vigte sig”, “gøre et stort nummer ud af”, jf. Ordbog over det danske Sprog.

Last updated 20.08.2015