The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 24. - 27. juni 1831

[Forfatterens note i teksten] *) Skade, at han paa Giennemreisen kun saae Roeskildes uformelige Domkirke i Frastand, altsaa kun udenpaa. Den Følelse, der har grebet Forfatteren af dette Brev, hver Gang han er indtraadt i dette Tempel, kan neppe være bedragerisk. Hvad Navn saa end den danske Architectur i Middelalderen monne føre, saa have vi dog sikkert i Roeskilde en sielden skiøn Kirke.

Last updated 12.08.2015