The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsen's Works as Postal Stamps

Fortegnelse over danske frimærker, udgivet af Generaldirektoratet for post – og telegrafvæsenet 1961.

Last updated 12.08.2015