The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsen's Works as Postal Stamps

Yvert, Danemark nr. 265-266-267.
Afa, Danmark nr. 249-250-251.
Se Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1938 s. 128.

Last updated 16.09.2015