The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 25.10.1842

De første fire linjer i denne strofe parafraserer de første fire linjer i 2. strofe ovenfor.

Last updated 11.04.2015