The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 25.10.1842

Holst kalder altså ganske ublu Thorvaldsen for en “guddom”.
Til forsvar for denne overdrevne kunstnerdyrkelse kan det anføres, at Holst også kunne hentyde til, at sangen blev afsunget i det rum i museet, hvor Thorvaldsens Kristus, jf. A82, senere blev opstillet.
Men det gør naturligvis ikke afgudsdyrkelsen mindre: Thorvaldsen er ikke bare et “Geni” og en “Guddom”, men også en slags Kristus.

Last updated 13.04.2015