The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on After 24.10.1842

Digtet bruger igen det samme udtryk som i 1. strofe, men nu med ændret betydning: Danmark kan nu også hædres med betegnelsen “Kunstens Hjem”, som Rom ellers har haft patent på. Forandringen skyldes Thorvaldsens værker.

Last updated 07.04.2015