The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Bertel Thorvaldsen. Thorvaldsen, sa Vie et son Oeuvre par Eugène Plon

[Delabordes note i teksten:]
Thorvaldsen manglede i Rom, hvor han udførte modellen, mulighed for at studere en løves naturlige udseende. I mangel af direkte iagttagelse måtte billedhuggeren derfor nøjes med de iagttagelser på anden hånd, som museerne gav ham, og som det var hændt ham før i det relief, der forestiller Amor som Løvetæmmer, fremstille en løve i opfølgning af antikkens, i dette tilfælde noget konventionelle, skulpturtradition. Selve udførelsen af monumentet blev betroet en schweizisk kunstner, Hr. Lucas Ahorn, som på stedet og i kolossalform reproducerede den model, der var sendt ham fra Rom.

Last updated 26.03.2015