The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Bertel Thorvaldsen. Thorvaldsen, sa Vie et son Oeuvre par Eugène Plon

[Delabordes note i teksten:]
Der findes, bortset fra gipsudkastene, flere marmorgentagelser af denne statue. Hr. Plon nævner i det katalog, der afslutter hans bog, bl.a. den, der efter kunstnerens død blev erhvervet af den spanske regering, og som udmærker sig ved, at Merkur, til forskel fra originalen, bærer vingehatten.

Last updated 26.03.2015