The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Bertel Thorvaldsen. Thorvaldsen, sa Vie et son Oeuvre par Eugène Plon

[Delabordes note i teksten:]
Thorvaldsen rådede kun over nogle måneder til at udtænke og fuldføre dette umådelige arbejde, som var blevet betroet ham i begyndelsen af året 1812. Den mere end tredive meter lange frise, hvorpå han skulle gengive Alexander den Stores indtog i Babylon var beregnet til at pryde en sal i Quirinalet, som skulle være kejser Napoleons bolig under hans forestående ophold i Rom. Efter at gipsmodellen var opsat på den plads, hvor den befinder sig den dag i dag, fik Thorvaldsen ordre om at udføre en gentagelse i marmor til en bygning, der da var under opførelse i Paris, Ærens Tempel, som senere blev til Madeleinekirken. Det er denne gentagelse – modificeret i et vist omfang, bl.a. i Alexanderfiguren, i »Sejren« og »Freden« – som siden 1 828 har prydet Villa Sommariva ved Comosøen.
En anden marmorgentagelse – som indeholder endnu flere afvigelser fra originalmodellen – befinder sig på Christiansborg Slot i København.

Last updated 26.03.2015