Comment on 6.5.1815

En veksel udstedes af en person, der enten forpligter sig selv eller en anden til at udbetale penge til en tredjeperson, jf. artiklen om veksler.

Last updated 23.03.2015