The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 26.3.1844

I den trykte udgave af obduktionsrapporten i Ugeskrift for Læger står der: “en halvflydende, guul, grumøs Substans…” Det samme skriver Ravn, op.cit., p. 37.
Hverken den ene eller den anden læsning giver tilsyneladende mening.

Last updated 22.03.2015