The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 26.3.1844

Dvs. aflejringer fra åreforkalkning.
I det følgende anføres den mest sandsynlige dødsårsag. Forløbet kan have været således: En af kalk/kolesterol-pladerne i Thorvaldsens forreste kranspulsåre er bristet og har udtømt sit indhold, der forårsager tilstopning af karret. Tilstopningen er hurtigt blevet yderligere forværret ved, at blodet er størknet (koaguleret), når det har mødt såret i karvæggen, efterladt af den bristede kalk/kolesterolplade. Dette har resulteret i, at hele hjertet har mistet sin blodforsyning, hvilket minutter efter har fremkaldt hjertestop. Havde proppen siddet mere perifert i den forreste kranspulsåre, havde den sikkert ikke resulteret i et decideret hjertestop.

Last updated 22.03.2015