The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 26.3.1844

Dvs. rigor mortis, der normalt først er tilstede 3-4 timer efter dødens indtræden og vedbliver op til et par dage post mortem. Da obduktionen fandt sted to dage efter Thorvaldsens død, var “nogen Stivhed” forventelig.
Rigor mortis er et af de såkaldte “sikre dødstegn”.

Last updated 22.03.2015