The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 24.11.1829

Navnene på komitémedlemmerne er p.t. ikke kendt af Arkivet. Den omtalte “Louis Chiaveri” (den italienske sekretær Luigi Chiaveri) var ifølge Hobhouse i besiddelse af en liste over dem.

Last updated 19.03.2015