The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 20.1.1817

Thorvaldsens Briseis og Achilleus, jf. A490, udført i 1803, gentagelse i marmor bestilt af Russell i 1815, jf. referenceartiklen herom. Thorvaldsen færdighuggede den dog først i 1818-19, hvorfor Russell udtrykker utålmodighed i forhåndenværende brev.

Last updated 06.04.2015