Comment on 6.5.1815

Clemens udførte 1815-16 en række kobberstik efter Eckersberg, E459-E464.

Last updated 04.02.2015