The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsen's Continuance in Rome 1803-04

At Thorvaldsen opfattede det at leve i Rom som en nødvendig forudsætning for en kunstners virksomhed, fremgår af en fast vending, han synes at have brugt ofte: Til en af sine yngre kolleger udtalte han, at
”...der Künstler muß in Rom leben, und wenn er nur troken Brodt zu essen hat.”
Se brev af 2.8.1837.

Last updated 30.01.2015