The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 15.8.1806

En sådan bog af Lundbye udkom så vidt vides aldrig.

Last updated 29.01.2015