The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 18.5.1812

Her ses igen – som ovenfor – Schubarts hierarkiske valorisering af termerne græsk og romersk. Canova var med andre ord knap så fin, fordi han var for “romersk”, se også det følgende.
Denne værdidom afspejler sandsynligvis ikke kun Schubarts egen smag, men også en udbredt forestilling om, hvad man forstod ved det græske. Det græske antiks forrang i forhold til den romerske går uden tvivl tilbage til nyklassicismens chefideolog Johann Joachim Winckelmann.

Last updated 23.01.2015