The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 23.12.1812

Aftalen om, at betalingen skulle foregå i tre rater – en ved arbejdets begyndelse, en, når det var nået halvvejs, og en ved dets afslutning – var en normal procedure.

Last updated 19.01.2015