The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 23.12.1812

De to karyatider i hvidt marmor skulle efter planen bære en arkitrav, hvorunder der skulle hænge en mindetavle med Napoleons ord om, at kongeriget Polen skulle genoprettes. Thorvaldsen tegnede et par skitser til kayatiderne i december 1812 og modellerede den første i foråret 1813 og den anden i efteråret 1813, jf. A56 og A55. Allerede sidst i 1813 havde Polen dog lidt et fatalt nederlag sammen med Frankrig, og mindetavlen mistede sin mening. Karyatiderne blev alligevel hugget i marmor, og i 1818 blev de i stedet solgt til Christiansborg, hvor de i 1826 blev opstillet i tronsalen. De gik til under Christiansborgs anden brand i 1884. Se hertil Else Kai Sass’ artikel om Thorvaldsens forbindelse med Polen.

Last updated 19.01.2015