The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 23.9.1807

Thorvaldsen selv nævnte sin tristesse over angrebet på København og den demotiverende effekt, det havde på hans arbejdsevner. Han forklarede i brev af 2.3.1810 forsinkelsen på en af de bestillinger, han havde modtaget, med følgende ord: ”...da vi paa samme Tiid fik her den saa høyst ubehagelige Efterretning om Kjøbenhavns ulykkelige Belejring, var det følgelig mig den gang ikke mulig at fuldføre samme…”

Last updated 15.01.2015