The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 8.5.1844

[I teksten markeret som note med følgende indhold:] Da dette Portrait vil blive udført betydeligt større end det sædvanligt er Tilfældet med dem, der følge med Magazinet, er det denne Gang ikke blevet aldeles færdigt, hvilket Bladets ærede Abonnenter bedes undskylde; derimod leveres denne Gang det til Nr. 8 hørende Portrait, med hvilket Nr. igjen Thorvaldsens vil følge.

Last updated 05.01.2015