The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 4.5.1807

Accademia Italiana udgav såkaldte Atti…, jf. fx op. cit., som rummede artikler fra medlemmerne om akademiets forskellige vidensområder.

Last updated 03.12.2014