The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 4.5.1807

En sådan beskrivelse af Thorvaldsens værker, som ønskes her, kendes ikke, og billedhuggeren fik den næppe skrevet og afsendt.
Jf. Thorvaldsens ulyst til at skrive i det hele taget.

Last updated 03.12.2014