The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 15.6.1807

Dvs. Girolamo Del Moro, som må have været en romersk bankier eller handelsmand. Han er p.t. ikke identificeret.

Last updated 26.11.2014