The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 15.6.1807

Ulrich havde med andre ord trukket to veksler på, eller udstedt to veksler på de to nedennævnte romerske bankierer til fordel for Thorvaldsen.
Se mere om vekslers virkemåde i artiklen herom.

Last updated 26.11.2014